MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Förorenade områden som ska bebyggas med bostäder eller byggnader som ska användas som bostäder ska efterbehandlas så att generellariktvärden för ”känslig markanvändning” uppnås. ”Känslig markanvändning” innebär att det inte finns några begränsningar i användandet av marken i framtiden. Denna kan då nyttjas tillbostäder, daghem, odling, djurhållning med mera.
  • Sanering till generella riktvärden för ”mindrekänslig markanvändning” innebär i stället att markens kvalitet blir begränsande för den framtida användningen. Marken kan då bara användas till sådana verksamheter där risken för exponering av föroreningar är minimal som exempelvis för kontor, industri eller vägar.
  • På eller i närområdet av deponier som inte har grävts bort (utan efterbehandlas med täckning) ska byggnation undvikas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna