MENY
Eskilstuna kommun

Deponier och förorenad mark

Eskilstuna kommun har en lång industritradition som har bidragit till kommunens utveckling. Vi ser dock idag baksidan av industriutvecklingen med förorenad mark som följd. Runt om i kommunen har det under åren också förekommit deponering av avfall på flera platser, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid planering av ny bebyggelse. SE DIGITAL KARTA Miljö och riskfaktorer: Deponier enligt EBH-stödDe nedlagda avfallsdeponierna är avslutade men är i många fall bristfälligt efterbehandlade. I kommunen finns även ett stort antal områden som är förorenade på grund av tidigare markanvändning eller genom utfyllnad med förorenade massor. Dessa förorenade områden är i viss mån inventerade men kunskapen är fortfarande låg när det gäller vilka områden som är förorenade, utbredningen av föroreningarna och vilka föroreningar som förekommer. På många ställen inom stadsbygden har förorenade massor utnyttjats som utfyllnad till exempel i form av gjutsand. Det gör att det även kan finnas förorenad mark på andra platser än de markerade områdena på kartan. Förorenade områden inventeras för närvarande med syfte att höja kunskapsnivån och skapa en prioriteringslista för sanering.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna