MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Värna och utveckla samband och kopplingar till omgivande hamnar mellankommunalt och regionalt.
  • Farleden mellan Köping och Västerås/Stora Sandskär värnas.
  • Platser för enkla byten mellan olika transportslag är viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led för ett hållbart transportsystem.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna