MENY
Eskilstuna kommun

Sjötrafik

Sjötrafiken ska värnas och ges förutsättningar att utvecklas i framtiden. Kvicksund, Torshälla liksom Sundbyholm har hamnar med viktiga kopplingar för båttrafik, främst för fritids- och turistresor till bland annat Västerås och Stockholm. Farleden mellan Köping och Västerås/Stora Sandskär med tillhörande ankringsområde passerar Kvicksund. För turismen är det av värde att kunna ta sig med buss från gästhamnen i Sundbyholm till Eskilstuna.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Närlingsliv– (Turism) SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fritid 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna