MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Öka godstransportandelen via järnväg i förhållande till transporter via lastbil.
  • Mark reserveras för omlastning av gods i strategiska lägen.
  • Transporter av farligt god leds utanför tätorterna. Mark reserveras för godsstråk väster om staden (infrastrukturkorridor).
  • Rangerbangården i Gredby flyttas till Gunnarskäl.
  • Samordning av godstransporter i tätorterna eftersträvas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna