MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Planera bebyggelse utifrån attraktiva, heltäckande, sammanhängande, gena, säkra, trygga och barnsäkra gångvägnät.
  • Tillgängligheten för barn, funktionshindrade och äldre ska sätta normen för den fysiska utformningen av gångvägar.
  • I Eskilstuna centrum ska fotgängarnas framkomlighet, trygghet och säkerhet särskilt beaktas i utpekade zoner och stråk.
  • Det ska finnas ett tillräckligt utbud av promenadvägar och leder i såväl städerna som i de mindre tätorterna och på landsbygden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna