MENY
Eskilstuna kommun

Gång

Planering av bebyggelse ska utgå från människan och dess rörelsemönster och behov. Gena, säkra samt trygga gångvägar är viktigt att värna. Attraktiva stadsrum ska inbjuda flera att gå. I promenadtakt upplever vi med våra sinnen närmiljön. Därför viktigt att ha en omsorg och variation i utformningen av denna zon. För att åstadkomma detta krävs ett tillräckligt utbud av promenadvägar. En gångvänlig stad är en mänsklig stad för alla att bo i, arbeta i och besöka. Barnens förutsättningar att nyttja gångsystemet ska beaktas, särskilt ur säkerhets- och trygghetssynpunkt. Detsamma gäller för funktionshindrade och äldre. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna