MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • I anslutning till Kjula flygplats ska förutsättningar skapas för lokalisering av andra verksamheter samt koppling till andra trafikslag möjliggöras.
  • Antalet flygplatser ska utgå från marknadens betalningsvilja.
  • ”Tillgänglighetskedjan” till andra flygplatser i regionen, t ex bussförbindelser, värnas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna