MENY
Eskilstuna kommun

Flyg

Eskilstuna flygplats har ett strategiskt läge i Mälardalen. Närheten till både järnväg och E20 möjliggör en utveckling av verksamheter med logistikinriktning. Flygplatsen ska inte ses som en separat lösning, utan det gäller att ta vara på de samverkansmöjligheter som flygplatsområdet medger tillsammans med logistikparken, spåranslutningen och den goda anslutningen till vägnätet, bland annat E20.Den kommunala utgiften för flygplatsen ska fasas ut och detär önskvärt att kommunens engagemang i flygplatsen minskar och på sikt upphör till förmån för privata intressen. För persontransporter med flyg ska kopplingar till omgivande flygplatser värnas. Det gäller samarbete om utrustning, personal, utbildningar och i vissa fall kapacitetsutnyttjande. Aktuella flygplatser är Örebro och Västerås med kommunala ägare, det privatägda Nyköping samt i viss mån den statliga Stockholm Bromma. Ekebyfältets flygplats med segelflygverksamhet ska bevaras. Ekebyfältet är ett av landets bättre för just den verksamhet som bedrivs där och har en mycket livaktig och framgångsrik klubbverksamhet.

SE ÄVEN Del 1 Utgångspunkter : Klimat 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna