MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Ny bebyggelse lokaliseras utifrån gena, säkra och trygga cykelstråk till målpunkter. • Cykelavstånd från centrum på cirka 5 km ska vara norm för planering av bostäder och större arbetsplatser.
  • Barnperspektivet ska väga tungt – särskilt viktigt är en säker cykelväg till och från skolan inom skolans upptagningsområde.
  • Det ska finnas ett attraktivt, framkomligt, heltäckande, sammanhängande och gent cykelnät.
  • Antalet trygga och säkra cykelparkeringar i centrum ska öka vid viktiga knutpunkter/mötesplatser

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna