MENY
Eskilstuna kommun

Cykel

Cykel ska vara normen vid planeringen för persontransporter istället för bil. Inom 5 km från centrum i Eskilstuna och Torshälla ska cykel prioriteras. Prioriteringen innebär gena, säkra och trygga cykelvägar till viktiga målpunkter som till exempel skolor, större arbetsplatser, handelsområden och större fritidsområden. Viktigt är att barriäreffekter minimeras för att underlätta hela resan. Barns förutsättningar att utnyttja cykelnätet ska beaktas, särskilt ur säkerhets- och trygghetssynpunkt. Parkeringar för cykel är viktiga förutsättningar för att främja cykling i Eskilstuna. Byte mellan cykel och andra trafikslag vid viktiga målpunkter och mötesplatser ska underlättas med bland annat säkra parkeringar med tak och eventuellt annan cykelservice. Ån, motorvägar och järnvägarskapar barriärer som förhindrar gena stråk i Eskilstuna. Viktigt är att barriäreffekter minimeras för att underlätta hela resan. Broar över ån och planskilda korsningar underlättar för fotgängare och cyklister att ta sig snabbare igenom staden. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna