MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Personbilstransporterna (km/person) skaminska. Transportbehovet med egen bil i tillkommande bebyggelse ska i genomsnitt vara mindre än i befintlig bebyggelse.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Hur vill vi växa?

  •  Den fysiska planeringen ska styra mot minskat bilresande, t.ex. genom anpassad parkeringsnorm.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Närlingsliv– (Handel)

  • Gestaltningsmässigt ska gatans utformning motsvara den skyltade hastigheten
  • I städerna ska kommunen verka för att skapa bilparkeringsplatser i parkeringsgarage och verka för samutnyttjande i parkeringsanläggningar. Vid exploatering ska kostnaden för parkeringsplatser åskådliggöras.
  • Kommunen ska verka för etablering av bilpooler och genom den egna bilflottan stimulera till ökat miljöbilsanvändande.
  • Kommunen ska aktivt medverka vid introduktion av ny teknik för eldrift i vägfordon, exempelvis genom inköp/leasing av fordon och elladdningsstolpar.

SE ÄVEN - Trafikplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna