MENY
Eskilstuna kommun

Biltrafik

I Eskilstuna ska planering av trafik och bebyggelse leda till ett minskat resande med bil. Genom att planera för minskat bilbehov ska bilresandets andel minska till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Personbilstransporterna i tillkommande bebyggelse ska vara lägre än dagens genomsnitt för bilresor per hushåll. Platser för enkla byten mellan olika transportslag är viktiga för så kallade intermodala resor och är ett led för ett hållbart transportsystem. På landsbygden där det saknas kollektivtrafik är detta särskilt angeläget med utredningsplatser för byten mellan transportslag. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna