MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Goda lägen för solinstrålning ska prioriteras i samband med detaljplanläggning.
  • Solcellsel gynnas i samband med nybyggnation.
  • Nya inslag i stadsbilden i form av t ex solpaneler uppmuntras. Krav ska ställas på estetisk utformning.
  • Eskilstuna kommun ska vid tecknande av nya markanvisningsavtal aktivt uppmuntra till att solenergi främjas – både i egen produktion, i ägardirektiv till kommunala bolag och vid andra överenskommelser för ny- och ombyggnation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna