MENY
Eskilstuna kommun

Solenergi

Solfångare kan ge såväl solcellsel som solvärme. Solenergi för elframställning via solceller har blivit kostnadseffektivt och bör beredas väg för vid sådan ny bebyggelse som har förutsättningar för god solinstrålning mitt på dagen (kl 10 till 14). Kommunen har som mål i klimatplanen att till 2020 ska 10% av den egna elförbrukningen komma från solelsproduktion, vilket bl a innebär att integrera solel i såväl ny som befintlig arkitektur.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna