MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  •  Eskilstuna kommun ska säkerställa att ett öppet ortssammanbindande bredbandsnät med hög kapacitet finns tillgängligt för kommunens medborgare, organisationer och näringsliv.
  • Vid detaljplanläggning förespråkas öppen IT-infrastruktur.
  • Befintlig mastfrizon bör bevaras tills annat beslutas.
  • Placering av nya master ska följa kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer från juni 2002.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna