MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Nedlagda deponier ska vara kartlagda och välkända.
  • På och nära föredetta avfallsdeponier ska platsen i första hand saneras och i annat fall inte alls bebyggas.
  • Mark ska på sikt avsättas i strategiska lägen för: - Framtida kretsloppspark - Återvinningscentraler, i stadens utkanter, t ex nära Ekeby reningsverk - Anläggningar för förpackningsåtervinning -Våtkompostering.
  • Framtida återvinningsstationer –placeras i lägen tillgängliga med kollektiva färdmedel och där anläggningen har förutsättningar att bli ett neutralt eller positivt inslag i landskapsbilden.
SE Eskilstuna kommuns Avfallsplan 2013

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna