MENY
Eskilstuna kommun

Teknisk försörjning

I detta avsnitt behandlas olika former av system för att försörja samhällets olika funktioner för uppvärmning, energi, vatten, IT och telekommunikation samt omhändertagande av restmaterial för återvinning, återanvändning, kompostering eller destruktion. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna