MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden


  • Samhällsservice ska i städerna och de mindre tätorterna främst lokaliseras till centrala lägen och på landsbygden främst till utpekade noder.

  • I samband med stadsdelsutveckling beaktas samhällsservicens potential att förena närliggande stadsdelar.

  • Skolors och förskolors potential som mötesplats för en stadsdel eller en bygd tas tillvara genom samlokalisering av samhällsservice och andra lokala funktioner.

  • Lokaliseringskriterier tas fram inom kommunkoncernen för lokalisering och flexibla behov av framtida samhällsservice för blandade funktioner och samutnyttjande av lokaler.

  • Eskilstuna kommun ska verka för tillkomsten av olika former av bostäder för äldre, bland annat möjliggöra kvarboende, trygghetsboenden samt vård och omsorgsboende (äldreboende).

Vid lokalisering av vård och omsorgsboende se Bostäder och boendeplaneringsområden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna