MENY
Eskilstuna kommun

Kommunen – en föregångare

Kommunen föregår med gott exempel på egen mark och vatten, genom att dels värna befintliga värden, dels återskapa eller nyskapa förutsättningar för biologisk mångfald.

Kommunen har flera både egna och statliga naturreservat på egen mark och även planer på att skydda ytterligare mark som naturreservat. I Naturvårdsplanen, som ska revideras det närmaste året, kommer frågan om ytterligare områdesskydd att behandlas. I reservatens skötselplaner anges hur naturvärdena ska utvecklas genom en långsiktig skötsel.Den största delen av kommunens skog är inte naturreservat, men den innehåller ofta höga naturvärden. Genom beslut om att skogsbruket ska vara certifierat enligt FSC sköts skogsmarken uthålligt med förstärkt hänsyn till både biologisk mångfald och rekreation.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna