MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Kommunen ska verka för att öka turistsektorns konkurrenskraft och ge fysiska förutsättningar för att främja en hållbar utveckling av turismnäringen.
  • Den lokala historien används för att förstärka den egna identiteten och profilera både orterna och landsbygden i förhållande till andra liknande kommuner.
  • Landskap av särskilt värde för upplevelser värnas.
  • Kulturlandskapet ska bevaras utifrån kultur- och naturvärden.
  • Kommunen ska verka för goda förbindelser med gång, cykel och kollektivtrafik samt för att öppna vattenvägarna för sjöturism längs Eskilstuna-ån och sjötrafik. Samtidigt ska detta möjliggöra intermodala resor, det vill säga byte mellan olika transportslag även regionalt underlättas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna