MENY
Eskilstuna kommun

Turism

Turismen som näringsgren inkluderar ett antal aspekter som har direkt eller indirekt påverkan på mark- och vattenanvändningen i en kommun. Markområden för den kommersiella näringsgrenen krävs för bland annat transporter, boende/hotell/camping och restaurang, bad, rekreation, handel samt kultur, evenemang och olika tjänster. Eskilstuna-ån är på sikt ett turistvärde i sig för Eskilstuna och Torshälla. Sjötrafiken skapar mer rörelse kring ån, vilket gör stadskärnan mer attraktiv. Slussningsverksamhet krävs för att skapa förutsättningar för sjöturism och passerbarhet behöver förbättras under broarna längst ån. Turism i likhet med efterfrågan på lokalt producerad mat har skapat nya servicenäringar på landsbygden som bäversafari, kanotfärder, ridläger, gårdsbutiker, självplock och caféer. Vissa sådana näringar kan dock beroende på hur de agerar, leda till konflikter med naturintressen, allemansrätt och privata ägarintressen.

Turismnäringen är en utpräglad småföretagarbransch, men samtidigt en växande näring med många små och medelstora företag, inte minst på landsbygden. Den lokala historien används för att stärka den egna identiteten och profilera orten i förhållande till andra liknande orter. En trakts eller orts historia används också ofta för att locka besökare eller nya invånare. Välbevarade kulturmiljöer som Köpmangatan och Rademachersmedjorna används för att marknadsföra Eskilstuna. Även på landsbygden används traktens historia i marknadsföringen av besöksmål. Särskilt lockar det omväxlande odlingslandskapet med sina ängar, hagar och en småskalig landskapsbild. Bevarandet av landsbygdens natur- och kulturmiljövärden har på så sätt en bärighet även för turismnäringen.

SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fritid (LIS-områden)

En stor potential förknippad med landsbygden är landsbygdsturism. För några år sedan bekostade kommunstyrelsen en utrednings kring landsbygdsturism, vilken visade på en potential i både intresse från verksamma på landsbygden, förekomst av attraktiva besöksmål och idéer kring service för satsning på en sådan sektor.

SE ÄVEN – Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Fritid, Kultur, Natur, Näringsliv (Areella näringar) 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna