MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Fortsatt utveckling av goda kommunikationerska skapa förutsättningar för ökad geografisk tillgänglighet, utveckling av näringsliv och gott innovationsklimat.
  • I den fysiska miljön värnas mötesplatser för näringsliv, samhälle och akademi.
  • Goda förutsättningar för verksamheter inom tillverkning och logistiksäkerställs genom god planberedskap för verksamheter i strategiskt fördelaktiga lägen.
  • Inom verksamhetsområden förutsätts förtätning. Runt verksamhetsområden med risk för miljöstörande omgivningspåverkan som Vilsta, ELP och Nyby Bruk läggs fast en skyddszon med syftet att förhindra att bostäder byggs för nära verksamheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna