MENY
Eskilstuna kommun

Logistik

I Folkesta industriområde har en kombiterminal byggts upp för effektiv omlastning av gods mellan järnväg och lastbil. Det är gods till och från Eskilstunas företag och i viss utsträckning även till företag utanför kommunen. Med fler spår och växlar har tågrörelser och lastning blivit allt effektivare och godsmängderna har ökat kraftigt. Terminalen samverkar med Eskilstunas godsbangård som nu finns 5 km bort i Gredby, men som i framtiden sannolikt flyttas till Gunnarskäl omedelbart nordväst om Folkesta. Kombiterminalen kommer också att samverka med Eskilstuna logistikpark (ELP) i Kjula genom att långväga godståg först rangeras och lastas om i Folkesta och sedan körs till olika företag i logistikparken. För företagstransporter till och från Stockholm och andra tätorter i Mälardalen förväntas logistikparken i Kjula få en viktig roll. En central biobränsle-terminal för kommunen förläggs också i logistikparken. Stora mängder biomassa i form av rundved och flis ska transporteras på tåg till kommunen för att lagras och flisas i Kjula. På lång sikt kan en ny stor kraftvärmeanläggning komma att placeras vid flisterminalen. 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna