MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstagande

  • Det utvidgade strandskyddet vid Mälaren ska behållas efter 2014.
  • Oexploaterade delar av Hjälmarstranden som har, eller kan få betydelse för friluftslivet, ska på sikt få utvidgat strandskydd.
  • Fler strand- och vattenområden görs tillgängliga genom förbättrade stigar, skötsel av vegetationen, skyltning och anläggning av allmänna bryggor och rastplatser.
  • Anläggningar för allmänhetens friluftsliv kan förläggas inom strandskyddat område utan att stranden pekas ut specifikt som ett LIS-område.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna