MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Tysta och i övrigt opåverkade områden värnas i den fysiska planeringen.
  • Nya stora infrastrukturanläggningar på landsbygden lokaliseras så att intrånget i hittills opåverkade områden minimeras.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna