MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • I den fysiska planeringen lämnas utrymme för bollplaner och andra ytor för lek, spontanidrott och vardagsmotion med god tillgänglighet i både ny och befintlig bebyggelse.
  • Eskilstuna kommun ska satsa på att utnämnas till ”Årets Friluftskommun” senast 2020*), vilket kommer att innebära vissa satsningar i tätortsnära naturområden.

*Årets Friluftskommun är en utmärkelse som utdelas av Svenskt Friluftsliv, vilken är en sammanslutning av många rikstäckande friluftsorganisationer. Utmärkelsen är ett kvitto på att en kommun har en bra struktur och en ambitiös politik för friluftsliv.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna