Kokningsrekommendationen av vattnet i Eskilstuna upphör

De senaste provsvaren från Eskilstuna Energi och Miljö visar att dricksvattenkvaliteten nu är återställd, så det går bra att dricka och använda vattnet som vanligt. Läs mer på eem.se/kokavattenlänk till annan webbplats.

MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Stadsdelen Väster utvecklas till en levande stadsdel för boende och verksamheter enligt fördjupat planprogram antaget 2011.
  • Omvandlingen av fritidshusområden till permanentboenden förutsätter godkända vatten- och avloppslösningar, bättre vägstandard och service. För utökning av byggrätter krävs nya detaljplaner. Samordning sker med VA-planen.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Teknisk försörjning (VA och Dagvatten)

  • Fritidshusområden med småskalig bebyggelse och vägstrukturbevaras så långt som möjligt till karaktär och skala. Om sådan bebyggelse får VA-anslutning, medför det inte i sig rätt till stora byggrätter.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna