MENY
Eskilstuna kommun

Ställningstaganden

  • Stadsdelen Väster utvecklas till en levande stadsdel för boende och verksamheter enligt fördjupat planprogram antaget 2011.
  • Omvandlingen av fritidshusområden till permanentboenden förutsätter godkända vatten- och avloppslösningar, bättre vägstandard och service. För utökning av byggrätter krävs nya detaljplaner. Samordning sker med VA-planen.

SE ÄVEN Del 2 Grunddrag i mark och vattenanvändning: Teknisk försörjning (VA och Dagvatten)

  • Fritidshusområden med småskalig bebyggelse och vägstrukturbevaras så långt som möjligt till karaktär och skala. Om sådan bebyggelse får VA-anslutning, medför det inte i sig rätt till stora byggrätter.  

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna