MENY
Eskilstuna kommun

Mindre tätorter

Orter i Eskilstuna kommun av kategorin mindre tätorter är Alberga, Bälgviken, Hållsta, Hällberga, Kjula, Kvicksund, Sundbyholm, Torshälla Huvud, Tumbo, Udden och Ärla. Tätorterna Torshällastad, Skogstorp och Hällbybrunn ingår i stadsbygden.

Med mindre tätorter avses orter med fler än 200 innevånare och där husen är belägna närmare varandra än 200 m. Tumbo liksom bebyggelsen söder om Väsbyviken, Udden, har nyligen nått upp till kriterierna för tätort genom att fritidshusområden har permanentats. I de flesta av de mindre tätorterna finns skola och förskola. Särskilt expansiva för närvarande är främst Kvicksund, Sundbyholm och Torshälla-området. I några av orterna finns någon form av äldreboende. Möjligheten till kvarboende på äldre dagar är efterfrågad i flera av orterna. Livsmedelsbutik finns i Alberga, Hållsta, Kvicksund och Ärla. Samtliga orter har någon slags centralpunkt till exempel i anslutning till affär/servicebutik, skola/förskola och busshållplats/tågstation. En orts potential för boende, verksamheter och service kan undersökas i en översiktlig utvecklingsplan. En sådan ger också en grund för bedömning av behovet av en fördjupad översiktsplan eller ortsanalys.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna