MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplan 2030

Allmänt om kommunens översiktsplan

En översiktsplan är en fysisk plan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering är ett instrument för att väga samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam fysisk framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska såväl allmänna intressen som miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013 och efter en juridisk process på 2,5 år vann den laga kraft 17 maj 2016.

Ditt framtida Eskilstuna

Hur ska vi leva, bo och arbeta i framtiden? Energifrågan är en viktig samhällsfråga. Fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Hur kan vi styra mot ett resurssnålt samhälle som samtidigt ger möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik? Se filmen om hur vi ska bygga framtidens Eskilstuna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Översiktsplanens fyra delar

Del 1 - Utgångspunkter och strategier
Del 2 - Grunddrag i mark- och vattenanvändning
Del 3 - Riksintressen, miljö och riskfaktorer
Del K - Miljökonsekvensbeskrivning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare