MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplanering

Allmänt om kommunens översiktsplan

En översiktsplan är en fysisk plan som ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering är ett instrument för att väga samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam fysisk framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska såväl allmänna intressen som miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas. Till Översiktsplan 2030.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare