MENY
Eskilstuna kommun

Översiktsplan för Eskilstuna kommun

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan ska fungera vägledande i beslut som gäller kommunens gemensamma intressen. Översiktlig planering väger samman olika allmänna markanspråk och intressen till en gemensam framtidsplan för hela kommunen. I översiktsplanen ska både allmänna intressen och miljö- och riskfaktorer redovisas. Vidare ska anges hur den redan bebyggda miljön ska bevaras eller utvecklas.

Fördjupning av översiktsplanen

En översiktplan kan fördjupas för delar av kommunen eller för särskilda ämnesområden. En fördjupning av översiktsplanen görs om det krävs en ökad detaljeringsnivå för den framtida mark- och vattenanvändningen eller för områden med stark konkurrens mellan olika intressen.

Översiktsplan 2030

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 29 augusti 2013 och vann laga kraft 17 maj 2016.

Pågående revidering av Översiktsplan 2030

Översiktsplanen måste vara aktuell för att kunna vägleda i beslut om t.ex. bygglov eller tillstånd enligt miljöbalken. Den ska spegla viljan hos den politiska majoriteten i kommunen och svara upp mot rådande förutsättningar och kunskaper. Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatperiod avgöra om översiktsplanen är aktuell, behöver revideras eller behöver göras om i sin helhet.

Eskilstunas tillväxt har senaste åren överskridit satta prognoser. Under 2016 påbörjades en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan. I september 2017 beslutades att översiktsplanen ska revideras.

Läs mer om hur revideringen genomförs här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ditt framtida Eskilstuna

Hur ska vi leva, bo och arbeta i framtiden? Energifrågan är en viktig samhällsfråga. Fossil energi är en stor del av problemet med klimatförändringar i världen. Hur kan vi styra mot ett resurssnålt samhälle som samtidigt ger möjligheter till ekonomisk tillväxt genom ny teknik? Se filmen om hur vi ska bygga framtidens Eskilstuna.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering och grönplanering.

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Pernilla Lindström
Fysisk planerare