MENY
Eskilstuna kommun

Grönplan

Vi tar fram nytt planeringsunderlag för naturvård, stadens grönstruktur och friluftsliv i Eskilstuna kommun.

Ekosystemtjänster grönplan

Illustrationer: Josefina Söderberg

Uppdaterat planeringsunderlag

Innehållet grönplanen tas fram genom samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och styrgruppen leds av kommunledningskontoret. Grönplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som ska ersätta befintlig naturvårdsplan, grönstrukturplan och friluftsplan.

Grönplanen ska fungera som ett planeringsstöd för parkutveckling, naturvård och friluftsliv och både på en översiktlig nivå och i detaljplan.

Grönplanen planeras att bli antagen av kommunfullmäktige efter att ha varit på remiss under våren 2019.

Ekosystemtjänster och grön infrastruktur

Vi arbetar med begreppet ekosystemtjänster för att förstå och visualisera viktiga ekologiska samband. Målet är att identifiera viktiga strukturer som binder ihop olika miljöer och ingår i större sammanhang av ekologisk betydelse. Arbetet utgår bland annat från Europeiska landskapskonventionenöppnas i nytt fönster.

Investeringar som stärker grönstrukturen ger stora samhällsekonomiska besparingar. Alltfler människor bor i städer och en välfungerande grönstruktur är en viktig buffert mot översvämningar och klimatpåverkan och har positiva hälsoeffekter på stadsmänniskan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Karin Stolt
Landskapsarkitekt
Johan Forsberg
Kommunekolog