MENY
Eskilstuna kommun

Planavgifter

PLANAVGIFT SOM TAS UT I SAMBAND MED BYGGLOV
(inom detaljplan påbörjad efter 1 juni 2011, baserat på 2017-års prisbasbelopp) 

Skriv tabellbeskrivning härEnbostadshus, nybyggnad oberoende av storlek

64 512 kr

Enbostadshus, tillbyggnad >50 kvm

32 256 kr

Tillbyggnad <50 kvm

0 kr

Komplementbyggnad <50 kvm

0 kr

 

För detaljplaner påbörjade före 1 juni 2011 tas planavgift ut enligt tidigare beslutad taxa.

 

PLANAVGIFT SOM TAS UT I SAMBAND MED PLANARBETE ENLIGT AVTAL

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna