MENY
Eskilstuna kommun

Planavgifter

Planavgift som tas ut i samband med bygglov

(inom detaljplan påbörjad efter 1 juni 2011, baserat på 2020-års prisbasbelopp)

Skriv tabellbeskrivning här

Enbostadshus, nybyggnad oberoende av storlek

68 200 kr

Enbostadshus, tillbyggnad >50 kvm

34 100 kr

Tillbyggnad <50 kvm

0 kr

Komplementbyggnad <50 kvm

0 kr

För detaljplaner påbörjade före 1 juni 2011 tas planavgift ut enligt tidigare beslutad taxa.

Planavgift som tas ut i samband med planarbete enligt avtal

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna