MENY
Eskilstuna kommun

Vulkanen 3 m.m.

UTDRAG UR PLANKARTAN

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att göra en flexibel plan med flera användningsområden och högre exploatering än gällande detaljplan medger. Meningen är att skapa ett attraktivt stråk för handel längs Drottninggatan med handelslokaler i bottenvåningen. Förslaget gör det också möjligt att uppföra en förskola och anlägga en minipark.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomfördes med standardförfarande och antogs av Stadsbyggnadsnämnden 15 juni 2018.

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Julia Frisk
Planarkitekt