MENY
Eskilstuna kommun

Vapnet 3

UTDRAG UR PLANKARTA

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att pröva möjlighet för nybyggnation av flerbostadshus uppdelat i vård- omsorgs- och trygghetsboende.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 9 - 30 januari 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Rosberg
Planarkitekt