MENY
Eskilstuna kommun

Valsverket

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder, handel, kontor, skolverksamhet och centrumändamål. Syftet är även att skydda bevarandevärd bebyggelse och att ny bebyggelse ska utformas på ett sätt som visar hänsyn och stärker områdets kulturhistoriska värde.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 9 - 30 januari 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Julia Frisk
Planarkitekt