MENY
Eskilstuna kommun

Valören 2

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och centrumverksamheter.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 160905 till 160926 då den ingick i detaljplanen för Vulkanen 1.   

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen