MENY
Eskilstuna kommun

Torshälla-Väsby 1:195

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med planen är att pröva möjlighet till förtätning med byggnader av rad- och kedjehuskaraktär samt förlängning av befintlig kanal för småbåtar.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. 

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Mari Lundkvist
Planhandläggare