MENY
Eskilstuna kommun

Torlunda S:2, del av m. fl. (södra)

UTDRAG UR PLANKARTA 

Detaljplan för Hällbybrunn, etapp 1

Planområdet ligger i Hällbybrunns västra del, cirka 6 km från Eskilstuna centrum.

Syftet med planen är att pröva huvudmannaskapet, från enskilt till kommunalt, på de vägar som idag förvaltas av Hällbybrunns vägförening. Syftet är också att ge befintlig bebyggelse byggrättsreglerande bestämmelser, samt att se över möjligheten till förtätning inom området.

Planen är en av sju föreslagna planer med liknande syfte men med olika delområden för Hällbybrunn och Folkesta.  

Förslaget finns även som  3D modelllänk till annan webbplats

Öppet hus hkommer att hållas i Hällby skola onsdagen 6 december 17.00-19.00 då tillfälle ges att ställa frågor kring utställningsförslaget

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med normalt planförfarande. Planförslaget har varit utställd för samråd 25 juni - 14 augusti 2015 och är utställd för granskning 1 - 22 december 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument".      

 

Planpil standardförfarande granskning

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Rosberg
Planarkitekt