MENY
Eskilstuna kommun

Strigeln 36

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av 24 hyresrätter i 7 våningar ovanpå ett befintligt envåningshus i stadsdelen söder i centrala Eskilstuna, anpassa planbestämmelser för del av befintlig fastighet med A-bestämmelse i gällande plan och bekräfta befintlig användning för övriga delar av fastigheten. Dessutom syftar planen till att stärka ekosystemtjänsterna inom planområdet.  

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen