MENY
Eskilstuna kommun

Slagsta 1:13, del av (Måsta)

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom två områden i nordöstra delen av Måsta. I det västra området möjliggörs för flerbostadshus, stadsradhus eller friliggande enbostadshus. I det västra området möjliggörs för fristående enbostadshus eller parhus.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget har varit  utställd för samråd 2 - 23 maj 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

 

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen