MENY
Eskilstuna kommun

Skidåkaren 2

Vilket syfte har detaljplanen?

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en byggrätt för att utöka verksamheten inom fastigheten samt att bekräfta befintlig användning inom resterande delar av planområdet. Syftet är också att säkerställa ekosystemtjänsterna inom området.

Hur långt har projektet kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande och är utställd för samråd 10 juli till 18 augusti 2017.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen