MENY
Eskilstuna kommun

Samariten 8

    

Vilket syfte har detaljplanen?
Planen ska ge möjlighet att bygga ut Mälarsjukhusets akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning samt slutvårdsplatser.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen