MENY
Eskilstuna kommun

Samariten 8, del av

Vilket syfte har detaljplanen?

Detaljplanen ska göra det möjligt att anordna in- och utfart från Mälarsjukhuset, hus E35 mot Sveavägen.

Hur långt har planen kommit i processen?

Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planförslaget är utställd för samråd 1 december 2017 till 2 januari 2018.


Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Johan Örn
Trafikplanerare