MENY
Eskilstuna kommun

Odlaren 1:15, 1:20 och 1:27 m.fl.

Syftet med detaljplanen

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra småhusbebyggelse med cirka 60 till 80 villor.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med normalt planförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen