MENY
Eskilstuna kommun

Nystavaren 5 till 7

Utdrag ur plankartan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av  flerbostadshus. Planförslaget medger även centrumändamål för att möjliggöra för olika typer av verksamheter. Inom området planeras för cirka 135 lägenheter inklusive lokaler och ett underjordiskt garage.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Detaljplanen antogs 170823 men är överklagad. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Planpil standardförfarande antagande

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen