MENY
Eskilstuna kommun

Notstället 5 och 6

Planområdets preliminära avgränsning

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra två nya bostadshus inom fastigheterna. Samtidigt ska planen pröva möjligheten att skapa en platsbildning mellan de nya huskropparna i fonden av Eleonoragatan.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen