MENY
Eskilstuna kommun

Notstället 5 och 6

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet är att pröva möjligheten att uppföra två nya bostadshus inom fastigheterna. Samtidigt ska planen pröva möjligheten att skapa en platsbildning mellan de nya huskropparna i fonden av Eleonoragatan.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Anna Ekwall
Chef Planavdelningen