MENY
Eskilstuna kommun

Mandelblomman 10,
ändring av detaljplan

Vilket syfte har detaljplanen?
Syftet med ändring av detaljplanen är att upphäva fastighetsindelning, för att möjliggöra delning av fastigheten.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet genomförs med standardförfarande. Planen har varit utställd för samråd 3 -24 april och granskning 10 juli - 18 augusti 2017 och antogs av Stadsbyggnadsnämnden 20 september 2017. 

Handlingarna som hör till planförslaget kan du ta del av under "dokument". 

Klicka här om du vill läsa mer om planprocessenöppnas i nytt fönster.

 

Planpil standardförfarande antagande


Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör