MENY
Eskilstuna kommun

Mälarbaden Norr

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?
Syftet med ändringen av detaljplanen (2110-0-297) är att upphäva bestämmelse om högsta antal tomter då detaljplanen även omfattas av bestämmelse om minsta tomtstorlek..

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planarbetet påbörjas med normalt planförfarande och övergår till begränsat förfarande om inga synpunkter emot planförslaget inkommer under samrådet.

Planpil standardförfarande start

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör