MENY
Eskilstuna kommun

Mälarbaden Norr

Plankarta 1

Plankarta 2

Vilket syfte har ändringen av detaljplanen?
Syftet med ändringen av detaljplanen (2110-0-297) är att upphäva bestämmelse om högsta antal tomter då detaljplanen även omfattas av bestämmelse om minsta tomtstorlek på 2500 kvm som gör att den glesa bebyggelsen kan bevaras.

Hur långt har projektet kommit i processen?
Planändringen har varit utställd för samråd 4 -25 april 2018 och genomförs med normalt planförfarande.

Planpil standardförfarande samråd

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Du har nu hjälpt oss att förbättra eskilstuna.se.

Kontakt

Planavdelningen

Fysisk samhällsplanering - översiktlig planering, detaljplanering, trafikplanering, naturvård och grönstruktur

Besöksadress

Alva Myrdals gata 5

Postadress

631 86 Eskilstuna

Inga Krekola
Planingenjör